Kontakt

Informacja o przyjęciu do drużyn u trenerów

Osoby funkcyjne

Stadion

  • 62-002 Suchy Las, ul. Konwaliowa 4

Towarzystwo Młodzieży Sportowej Suchary Suchy Las

  • 62-002 Suchy Las, ul. Szkółkarska 47
  • administracja@suchary.com.pl
  • NIP: 777-23-04-293 | REGON: 631073944 | KRS: 0000099026
  • Nr konta: 14 1090 1463 0000 0001 4706 7687